Gega Oil Group Home / Gega Oil Group

Gega Oil Group

Me më shumë se tre dekada përvojë, Gega Oil Group Sh.a ka prezantuar parimet më të mira në sektorin e naftës dhe hidrokarbureve në Shqipëri, duke thelluar pozitën e saj si një nga arritësit më të dalluar në tregun e shumicës dhe tregun e pakicës brenda vendit.

Parimet themelore tona në tregtinë e naftës përfshijnë cilësinë, sasinë dhe besueshmërinë.

Në zemrën e triumfit tonë ndodhet angazhimi jonë për ofrimin e karburanteve me cilësi të lartë, në përputhje me standardet ndërkombëtare më të rrepta, duke na pozicionuar si udhëheqës në këtë drejtim.