Genklaudis Home / Genklaudis

Genklaudis

Shoqëria Genklaudis.sha me eksperiencë mbi 20 vjeçare, ka sjellë në Shqipëri vlerat më të mira në fushën e tregut të karburanteve, duke u bërë kështu një nga kompanitë më të suksesshme në tregun me shumicë dhe pakicë në vendin tonë.

Cilësia, sasia dhe korrektësia në tregtinë e naftës.

Sekreti kryesor i suksesit të kompanisë është një karburant me cilësi sipas standarteve më të mira ndërkombëtare, motivimin e tregut në këtë drejtim.