Stafi Home / Stafi

Stafi

Kompania drejtohet nga departamentet administrative, pjesë përbërëse e të cilëve janë mbi 300 punonjës të kualifikuar në profilet përkatës,të cilët i raportojnë CEOs dhe Bordit Mbikqyrës. Këto departamente janë:

  • Departamenti i financave
  • Departamenti i shitjeve
  • Departamenti ligjor
  • Departamenti i marketingut
  • Departamenti i shpërndarjes dhe magazinimit
  • Departamenti i komunikimit
  • Departamenti i teknologjisë së informacionit