Misioni dhe vizioni Home / Misioni dhe vizioni

Misioni dhe vizioni

Synimi: Të jetë lider në fushën e marketingut të hidrokarbureve duke ofruar gamë të gjerë shërbimesh.

Vizioni: Të ofrojë shërbime cilësore që tejkalojnë pritshmëritë e klientëve tanë të nderuar.

Deklarata e misionit: Të ndërtojmë marrëdhënie afatgjata me klientët tanë dhe të ofrojmë shërbime të veçanta për konsumatorët, duke çuar biznesin drejt inovacionit dhe teknologjisë së përparuar si dhe të cilësisë më të lartë.

 

Vlerat thelbësore:

  • Ne besojmë në trajtimin e klientëve tanë me respekt dhe besim.
  • Ne rritemi nëpërmjet kreativitetit, risive dhe besimit.
  • Ne integrojmë ndershmërinë, integritetin dhe etikën e biznesit në të gjitha aspektet funksionale të biznesit tonë.

 

Qëllimet:

Zgjerimi rajonal në shitjet me pakicë dhe shumicë të hidrokarbureve dhe të zhvillojmë një bazë të fortë konsumatorësh.
Të rrisim pasurinë dhe investimet e kompanisë për të mbështetur zhvillimin e shërbimeve.
Të ndërtojmë një reputacion të mirë në fushën e shitjeve të hidrokarbureve dhe të bëhemi një lojtar kyç në këtë fushë.