Media Home / Media

Deklarata per shtyp

Taksimi në Shqipëri

19.05.2015

Legjislacioni tatimor Legjislacioni tatimor në Shqipëri menaxhohet përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Për shkak të zhvillimit të shpejtë të ekonomisë, legjislacioni i taksave është subjekt i amendimeve dhe ndryshimeve të shpeshta. Informata më të hollësishme mbi legjislacionin tatimor në Shqipëri, mund të gjenden në faqen e internetit të Drejt

Fakte mbi investimet në Shqipëri

19.05.2015

Klima e investimeve Një vend kandidat potencial për anëtarësim në BE, Shqipëria është anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë që nga viti 2000 dhe një vend anëtar i NATO-s që nga prilli 2009. Shqipëria ka arritur një rritje të fortë ekonomike pozitive, pavarësisht krizës globale ekonomike dhe financiare me një rritje të GDP-së prej 6% për periudhe