Media Home / Media

Gega Oil: Kompania e 5-të më e madhe në Shqipëri

Në vitin 2022, Gega Oil Group siguroi pozitën e saj si ndërmarrja e pestë më e madhe në peizazhin e biznesit shqiptar. Kompania publikoi një të ardhur vjetore prej afërsisht 443 milionë dollarësh, duke shënuar një rritje të ndjeshme prej 23% në krahasim me vitin e mëparshëm. Kjo rritje mund të atribuohet rritjes së kostonjës së naftës dhe produkteve të saj.
Sipas raportit të aktivitetit të kompanisë për 2022, Gega Oil Group SHA ka pësuar një zvogëlim të operacioneve të tregtisë së shumicës për naftë dhe benzinë. Kjo për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve në bursë, në bashkëpunim me kërkesën e ulët të klientëve të saj si rezultat i krizës aktuale.
Për më tepër, kompania ka orientuar investimet e saj në sektorin e energjisë në zonën e Porto Romanos në Durrës. Po ashtu, ka forcuar kapacitetin e saj ekzistues të depozitimit.